Furnizorul si administratorul  noii scheme aprobate de Guvern in cursul lunii septembrie va fi Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Platile ajutorului de stat se vor efectua in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetelor anuale alocate schemei.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 200 milioane euro, iar bugetul anual maxim al schemei este de 50 milioane euro.

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat societatile, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

b)sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,

c)au capital social integral privat;

d)sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului/Registrul Asociatiilor si Fundatiilor au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicita finantare este eligibila in cadrul schemei de ajutor de stat si autorizata la momentul depunerii cererii de finantare

f) nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

g)nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

i) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

(2) Asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei singure societati.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investitilor initiale, costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii, de active corporale si/sau necorporale, precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale, in scopul realizarii unor obiective de investitii, dupa cum urmeaza:

a) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;

b) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

c) Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala;

(2) Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea;

b) sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat si sa ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei;

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul.

(3) In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani de la data finalizarii investitiei, iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna.

(4) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

(5) Nu se acorda ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate inaintea semnarii acordului de finantare.

Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie considerate investitii initiale, asa cum sunt definite in anexa nr 2;

b) sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milioane euro;

c) sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri;

d) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia;

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar in cadrul acestei scheme nu poate depasi 22,5 milioane lei.

(2) Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportata la totalul cheluielilor eligibile nu poate depasi urmatoarele procente:

Regiunea Intensitatea maxima a ajutorului de stat Intensitatea maxima a ajutorului de stat
2017-2020 2017-2020
microintreprinderi si intreprinderi mici intreprinderi mijlocii
Regiunea Bucuresti (NUTS3 RO 321)
Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322)
30% 20%
Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) 40% 30%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord- Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud- Vest Oltenia 70% 60%

La punctaje egale ordonarea se va face in functie de punctajul obtinut la urmatoarele criterii si in ordinea urmatoare:

1.    Valoare investitiei
2.    Numarul de locuri de munca nou create
3.    Investitia initiala
4.    Activitatea pe care acceseaza schema
5.    Locatia realizarii investitiei-PIB
6.    Locatia realizarii investitiei-somaj
7.    Valoarea aportului propriu
8.    Categoria intreprinderii
9.    Valoarea capitalului subscris si varsat

Mult success,
Roxana Mircea

Roxana.mircea@fonduri-europene.tel


Daca ai un proiect de investitii, compania ta este pe crestere si ai nevoie sa iti construiesti o hala noua sau sa extinzi, o pensiune, o clinica acum trebuie sa iti pregatesti proiectul.

2016 este un an in care se deschid majoritatea liniilor de finantare, iar pe unele nu vom mai avea buget si in 2017 si nici in urmatorii 7 ani-exemplu-POR 2.1.

Incepand cu aceasta luna –iulie 2016 cand avem ghid final pentru microintreprinderile din urban si ghiduri consultative pentru investitii in mediul rural trebuie demarata pregatirea proiectelor pentru ca ar fi recomandat sa depunem in primele 2 luni de la deschiderea sesiunii de depunere.

Programul Operational Regional 2.1 este o linie ce acorda 200.000 euro-90% nerambursabil companiilor care vor sa realizeze investitii in mediul urban si pot sa isi asume crearea a minim 5 locuri de munca, precum si alte obligatii pentru a atinge un punctaj minim de 85 puncte , punctaj care le asigura semnarea contractului de finantare. Sesiunea de depunere proiecte se va deschide pe 27 iulie pentru cel putin 2 luni si va avea un buget de circa 240 mil euro.

PNDR 6.2 si 6.4 acorda finantare nerambursabila pentru investitii in mediul rural.

6.2 acorda 50.000 euro-100% nerambursabil pentru servicii-service auto, coafor, salon evenimente si 70.000 euro-100% nerambursabil pentru productie, agroturism, medical.

Se puncteaza tipul de activitate, unele fiind considerate sectoare cu potential de crestere, localizarea intregii activitati in rural.

Pe aceste 2 linii sesiunea de depunere proiecte se va deschide in 25-27 iulie, avand un buget pe ambele linii de circa 160 mil euro.

Pentru a fi siguri ca veti avea un proiect aprobat si il veti implementa cu brio, va recomandam sa fiti atenti la urmatoarele aspecte:
•    Definire corecta a dimensiunii si tipului de afacere pe care vreti sa accesati fonduri, sa fiti siguri ca puteti mentine afacerea timp de 3-5 ani cat dureaza perioada de monitorizare, impreuna cu indicatorii asumati prin contractul de finantare-locuri de munca, profitabilitate etc
•    Alegerea consultantului, bazata pe experienta anterioara, proiectele implementate cu success, recomandari, garantia intocmirii unui proiect correct si complet, stipulate contractual
•    Confirmarea eligibilitatii societatii si proiectului si a punctajului pe linia respectiva, asumarea cerintelor
•    Asigurati suportul in intocmirea proiectului (obtinere 3 oferte,  copii documente firma etc) cat mai rapid posibil pentru a depune proiectul in scurt timp de la deschiderea sesiunii
•    Asigurarea cofinantarii din surse proprii sau atrase –banci, IFN
•    Cititi cu atentie contractul de finantare, este publicat pe toate liniile
•    Respectati cu rigurozitate cerintele pe achizitii publice in implementare
•    In perioada de monitorizare, de 3-5 ani, nu vindeti echipamentele si notificati Autoritatea Contractanta daca schimbati locatia implementarii proiectului.

Mult success!

Roxana.mircea@fonduri-europene.tel


Avem din 2014 o Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 332/2014 care acorda pana la 50% nerambursabil din costul salarial pe 2 ani companiilor care creeaza minim 10 noi locuri de munca, in limita salariului mediu brut pe economie -2600 ron.

Procentele de finantare nerambursabila sunt 15%-Bucuresti, 35%-Ilfov si Vest si 50%-restul tarii.

Locurile de munca eligibile sunt cele create dupa emiterea Acordului de Finantare de catre Ministerul Finantelor, Departamentul de Ajutor de Stat.

Companiile existente trebuie sa aiba rata interna de rentabilitate de minim 1%; cele nou infiintate sa aiba un capital social de minim 100.000 ron.

Printre activitatile finantate se numara productie, IT-software.

IMM-urile au obligatia sa mentina locurile de munca actuale precum si pe cele nou create timp de 3 ani, iar companiile mari timp de 5 ani.

In prima faza se depune o documentatie preliminara (cerere de finantare, certificate fiscale, constatator, plan de creare a locurilor de munca, plan de investitii); companiile declarate eligibile in aceasta faza depun ulterior un plan de afaceri prin care trebuie sa demonstreze ca  au contracte care sa sustina cresterea numarului de angajati. Noii angajati trebuie sa fie corelati si cu un proiect de investitii; IMM-urile pot achizitiona echipamente second-hand, companiile mari doar active noi.

Spre exemplu, o companie care creeaza 20 noi locuri de munca cu un brut de 2600 ron primeste o finantare de 172.000 euro.

Bugetul total al Schemei a fost de 600 mil euro, iar annual se aloca cca 100 mil euro.

Mult success!

Roxana.mircea@fonduri-europene.tel